Darbų sauga – sveikatos tikrinimas

Apie darbų saugąPagal darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo reikalavimus, kiekvienas asmuo prieš įsidarbinant į bet kokį ūkio subjektą, privalo pasitikrinti sveikatą. Būsimas darbdavys užpildo Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintą formą F Nr. 047/a, kurioje nurodo darbuotojo vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais, kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje, pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje. Kai darbuotojas tikrinasi sveikatą jau dirbdamas įmonėje (periodinis sveikatos tikrinimas), į sveikatos priežiūros įstaigą turi būti pristatoma asmens medicininė knygelė (sveikatos pasas) – forma F Nr. 048/a. Darbuotojo medicininė knygelė turi būti su nuotrauka, patvirtinta darbovietės antspaudu ir darbdaviui atstovaujančio ar jo įgalioto asmens parašu. Priklausomai nuo darbo specifikos gali būti išrašomos papildomos sveikatos patikros formos (pvz. tolimųjų reisų vairuotojams). Periodinė sveikatos patikra asmens sveikatos priežiūros įstaigoje apmokama iš darbdavio lėšų. Prieš darbuotojui įsidarbinant sveikatos patikros išlaidas moka būsimas darbuotojas ir pateikia sveikatos tikrinimo išvadas darbdaviui kaip įrodymą, kad sveikatos būklė tinkama atlikti darbus nurodytų kenksmingų faktorių aplinkoje. Visi galimi kenksmingi faktoriai darbo aplinkoje pateikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame sąraše. Remiantis šiuo sąrašu darbdavį atstovaujantis ar darbdavio įgaliotas asmuo atsižvelgdamas į darbo specifiką parenka kenksmingus faktorius darbuotojo darbo vietoje ir įrašo į sveikatos tikrinimo formą F Nr. 047/a arba F Nr. 048/a. Darbdaviui esant nepakankamos kompetencijos, galima konsultuotis su darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialistu nustatant kenksmingus faktorius darbo aplinkoje. Darbuotojo sveikatos duomenys yra konfidenciali informacija, todėl niekas darbovietėje neturi teisės šių duomenų matyti. Darbdaviui teikiama išvada apie darbuotojo sveikatos tinkamumą dirbti nurodytų kenksmingų faktorių aplinkoje. Išvada gali būti, kad darbuotojas nurodytų kenksmingų faktorių aplinkoje dirbti gali arba negali, arba gali dirbti su apribojimu. Tokiu atveju pateikiama kokie konkrečiai darbo apribojimai taikomi darbuotojui, pvz.: draudžiamas naktinis darbas ir pan. Norint tinkamai pasirūpinti darbų darbo sauga įmonėje, darbdavys privalo griežtai laikytis šių apribojimų. Jei dėl apribojimų darbuotojas nebegali eiti įprastinių pareigų, darbdavys privalo skirti darbuotoją į kitą darbo vietą, kurioje jo sveikatos būklė tinkama eiti pareigas.

Gražina

Gražina paskelbė 687 publikacijas

Įrašų navigacija


Komentarai

  • darbų sekos nustatymas

    Labai geras straipsnis! Gerai, kai darbdaviai rūpinasi savo darbuotojais ir primena(o gal net reikalauja) vis karts nuo karto pasitikrinti sveikatą!

Parašykite komentarą

Jūsų el. pašto adresas nebus skelbiamas. Privalomi laukeliai pažymėti simboliu *

Jūs galite naudoti šiuos HTML tag'us:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>